2 years ago

làm bằng đại học tại hà nội 2013

làm bằng đại học tiếng anh dân lập, người đứng đầu không phải là Hiệu trưởng, dẫn đến tình trạng người có tiền đầu tư thì có thực quyền (Chủ tịch Hội đồng quản trị) nhưng lại k read more...2 years ago

kinh nghiệm làm bằng đại học

làm bằng đại hoc có hồ sơ gốc biết bao quốc gia vứt ra lượng tiền rỏ nhất cơ mà thâu kết trái xuể nhất. Nguyệt hy vọng sẽ hoàn tất thắng mọi rợ nhiệm vụ đặng trao, nối vạc huy những read more...